Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Oslo Gastroklinikk samler inn og bruker personopplysninger.

Hva skjer med dine data når du kontakter oss?

Ingenting. Vi tar kun henvendelser direkte fra fastlegen din.

Hva slags informasjon lagrer vi når du bruker våre nettsider?

Vi bruker ikke informasjonenskapsler (cookies).

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Du kan reservere deg mot målrettede Google Display Network annonser her: https://www.google.com/settings/ads

E-post og telefon

Oslo Gastroklinikk sine medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Den enkelte er ansvarlig for å administrere meldinger som er lagret i den enkeltes innboks i henhold til bedriftens til enhver tid gjeldende IKT-retningslinjer. Ved fratreden håndteres e-postkontoene i henhold til de samme IKT-retningslinjer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vanlig e-post er ukryptert. Du bør derfor ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Resepsjonen har en oversikt over de siste anropene.

Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Hvor lenge lagres opplysningene om deg?

Vi lagrer ikke personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt og alle plikter som følger av behandlingen er oppfylt, med mindre vi har andre legitime grunnlag for å beholde personopplysningene.
I tillegg vil vi slette opplysningene på oppfordring dersom du kontakter oss.

Hvem deler vi informasjonen med og hvordan kan de bruke den

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering.

Dine rettigheter

Som bruker/registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Oslo Gastroklinikk ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon: post@gastroklinikk.no