Om oss

Oslo Gastroklinikk er en spesialistpraksis i fordøyelsessykdommer på Kalbakken i Oslo. Vi deler lokaler med Kalbakkenklinikken som bl.a. har både fastleger og annet helsepersonell.

Oslo Gastroklinikk har offentlig avtalehjemmel med Helse Sør-Øst, og pasienter som ønsker timeavtale må ha henvisning fra lege.

Vi har avansert endoskopisk utstyr og utfører undersøkelsene gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi.

Pasienter betaler egenandel og i tillegg for engangsutstyr (se prisliste).

Vi har dyktige sykepleiere, annet helsepersonell og assistenter som deltar i undersøkelsene og bidrar til driften av praksisen.

Dr. Reidulf Stray-Pedersen

Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han har arbeidet som overlege i gastroenterologi på AHUS og på Diakonhjemmet de siste årene og har lang og bred sykehuserfaring både fra Lofoten, Bodø, Radiumhospitalet, Ahus og Diakonhjemmet.