Kontakt

Vi deler lokaler med Kalbakkenklinikken, se skilt

Parkering

Det er parkering like utenfor – gratis i opptil 3 timer.