Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen foretas med et gastroskop, en tynn bevegelig slange som overfører bilder til en videoskjerm. Gastroskopet føres inn gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm.

Forberedelser til gastroskopi

Du må møte fastende dvs. ikke spise siste 8 timer eller drikke de siste 5-6 timer før undesøkelsen.

Medisiner
Du kan ta faste medikamenter med noen få unntak.

Bruker du Albyl e/Acetylsalisylsyre, Plavix/Clopidogrel, Brilique eller Efient (blodplatehemmere)
Disse kan du vanligvis fortsette med. Dersom du bruker flere samtidig, ta kontakt.

Bruker du Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana:
Slutt med disse medikamentene 2 dager (48 timer) før undersøkelsen hvis mulig. Ved tvil om du kan slutte – kontakt fastlege.

Bruker du Marevan:
Marevan bør helst stoppes 2 dager før. Møt opp for prøvetaking minst 30min. før konsultasjonstid og si ifra at du skal ta INR. Ta med svaret inn til undersøkelsen. Videre Marevandosering vil du få instruksjon om etter undersøkelsen. Ta med marevankort.

Bruker du Lanso/Lansoprazol, Losec/Omeprazol, Somac/Pantoprazol, Nexium/Esomeprazol:
Har du fått noen av disse medikamentene av fastlegen uten å ha vært til gastroskopi, skal du slutte med disse 2 uker før undersøkelsen. Som alternativ foreslås Link, Gaviscon, Novaluzid.

Hvis du har vært til gastroskopi tidligere og fått et av disse medikamentene trenger du ikke slutte med disse medikamentene.

Andre hensyn som må tas:

  • Om du har kunstig hjerteklaff må du ta kontakt med oss.
  • Har du diabetes og bruker insulin, kan du kontakte oss for å få timeavtale tidlig på dagen.
  • Gi oss beskjed enten på forhånd eller direkte til sykepleier ved oppmøte at du ønsker smertestillende/beroligende.
  • Vi anbefaler at man tar med seg sjåfør eller benytter seg av offentlig transport slik at man kan få beroligende eller smertestillende under undersøkelsen hvis behov.

Ved tvil om du kan slutte med blodfortynnende eller ikke må du kontakte fastlegen din og rådføre deg. Din fastlege kan også rådføre seg med spesialister her/spesialist på sykehuset ved tvil.

Selve undersøkelsen

Du skal ligge i venstre sideleie. Har du tannprotese må dette tas ut, det samme gjelder piercing i tungen. Du får munnstykke mellom tennene. Når gastroskopet kommer bak på tungen vil du få beskjed om å svelge. Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og pust rolig mens undersøkelsen pågår. Din oppgave under undersøkelsen er å puste rolig og avslappet. Legen kan ved enkelte tilfeller ta vevsprøve fra slimhinnen, dette uten ubehag for pasienten. Gastroskopi kan noen ganger gi litt tendens til brekninger og være noe ubehagelig, men er som regel smertefritt. Vanligvis tar gastroskopi omkring 5 minutter for selve undersøkelsen.

Dersom du trenger avslappende eller smertestillende medisiner intravenøst, gi beskjed til sykepleier. Da er det en fordel om du har med noen som kan følge deg hjem etter undersøkelsen.

Komplikasjoner og risiko

Etter undersøkelsen kan du føle deg noe oppblåst og ha liten grad av mageknip de første timene. Det er også vanlig å ha litt sår hals de første 1-2 dagene. Gastroskopi er en svært trygg undersøkelse og komplikasjoner forekommer svært sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarmen. Dette kan kreve innleggelse og i svært sjeldne tilfeller operasjon. Ved mistanke om komplikasjon må du ta kontakt med klinikken innenfor klinikkens åpningstider eller legevakt/sykehus utenom våre åpningstider.

Etter undersøkelsen

Du kan reise hjem umiddelbart etter undesøkelsen, men hvis du har fått intravenøs medisin skal du observeres litt på klinikken før hjemreise. Pga lokalbedøvelse i munn/svelget, må du vente ca ½ time med å spise/drikke. Du kan IKKE kjøre bil samme dag dersom du har fått beroligende medisiner.

Du får rutinemessig ikke sykemelding for selve undersøkelsen.

Beskjed om resultat av undersøkelsen

Det sendes en epirkrise/beskrivelse av undersøkelsen til din fastlege/henvisende lege.  Innen 2-4 uker får vi som regel svar på vevsprøver. Du vil bli kontaktet hvis prøvesvarene tilsier dette. Uansett vil fastlegen alltid få svar på alle prøver som blir tatt.

Egenandel og materiellkostnader

Det er egenandel på 351 kr og i tillegg kommer med materiellkostnader. Det gjøres oppmerksom på at materiellkostnader ved undersøkelse/behandling ikke dekkes av frikortordningen.

Vi tar dessverre ikke imot kontanter. Vi oppfordrer til å betale med kort. Ved betaling med giro tilkommer et gebyr.

Avbestilling/endring av time eller manglende oppmøte

Avbestilling/endring av time må skje snarest mulig og senest 1 virkedag før undersøkelsen. Manglende oppmøte eller for sen avbestilling faktureres etter gjeldende regler (p.t. 409.-).  

Pasientreise og utgifter

Dersom du har hatt reiseutgifter, og skal søke om dekning av disse finner du mer informasjon om dette på www.pasientreiser.no eller ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515. Du kan også gå inn på https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser for mer informasjon.