Velkommen til Oslo Gastroklinikk

Vi er en spesialistklinikk innen fordøyelsessykdommer som utfører endoskopiske undersøkelser og behandlinger (gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi).

For å få time må du ha henvisning fra lege. Vi har offentlig driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at pasienter betaler egenandel til spesialist i henhold til prisliste avtalt med Den norske legeforening (i år 386,-). Det tilkommer et pristillegg for engangsutsyr (211,-) og ved prøvetaking (61,-). 

VENTETIDER PER 04.09.23:

KOLOSKOPI Ca 4-6 uker. GASTROSKOPI Ca 4 måneder 

Telefonen vil være stengt disse dagene:

Fredag 29. sept.

UKE 40 (Høstferien)

Vi vil helst kontaktes per telefon: 21090280 i telefontiden, men kan også nås på følgende måte: 

Kontakt per epost: post@oslogastroklinikk.no  (NB: Ikke sensitive personopplysninger på epost).