Velkommen til Oslo Gastroklinikk

Vi er en spesialistklinikk innen fordøyelsessykdommer som utfører endoskopiske undersøkelser og behandlinger (gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi).

 For å få time må du ha henvisning fra lege. Vi har offentlig driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at pasienter betaler egenandel til spesialist i henhold til prisliste avtalt med Den norske legeforening (i år 375,-). Det tilkommer et pristillegg for engangsutsyr (198,-) og ved prøvetaking (59,-). Engangsutstyr dekkes ikke av frikortordningen.

 

Vi vil helst kontaktes per telefon: 21090280 i telefontiden, men kan også nås på følgende måte: 

Henvendelser utenfor telefontiden – vi vil svare deg så raskt vi kan. (KOSTER 6,-):

https://helserespons.no/internettbestilling/oslogastro/?other=true

Alternativt kan vi bli kontaktet per epost: post@oslogastroklinikk.no  (NB: Ikke sensitive personopplysninger på epost