Velkommen til Oslo Gastroklinikk

Vi er en spesialistklinikk innen fordøyelsessykdommer som utfører endoskopiske undersøkelser og behandlinger (gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi).

For å få time må du ha henvisning fra lege. Vi har offentlig driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at pasienter betaler egenandel til spesialist i henhold til prisliste avtalt med Den norske legeforening (i år 386,-). Det tilkommer et pristillegg for engangsutsyr (211,-) og ved prøvetaking (61,-). 

VENTETIDER PER 17.10.23:

KOLOSKOPI ca 2 måneder. GASTROSKOPI Ca 4 måneder 


Vi vil helst kontaktes per telefon: 21090280 i telefontiden, men kan også nås på følgende måte: 

Kontakt per epost: post@oslogastroklinikk.no  (NB: Ikke sensitive personopplysninger på epost).