Velkommen til Oslo Gastroklinikk

Vi er en spesialistklinikk innen fordøyelsessykdommer som utfører endoskopiske undersøkelser og behandlinger (gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi).

For å få time må du ha henvisning fra lege. Vi har offentlig driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at pasienter betaler egenandel til spesialist i henhold til prisliste avtalt med Den norske legeforening (i år 375,-). Det tilkommer et pristillegg for engangsutsyr (198,-) og ved prøvetaking (59,-). 

Obs: Klinikken er stengt 29.09.23 (Andre pinsedag)

VENTETIDER PER 13.04.23:

KOLOSKOPI CA 10 UKER. GASTROSKOPI CA 5 måneder 

Vi vil helst kontaktes per telefon: 21090280 i telefontiden, men kan også nås på følgende måte: 

Kontakt per epost: post@oslogastroklinikk.no  (NB: Ikke sensitive personopplysninger på epost)