Velkommen til Oslo Gastroklinikk

Vi er en spesialistklinikk innen fordøyelsessykdommer som utfører endoskopiske undersøkelser og behandlinger (gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi).

For å få time må du ha henvisning fra lege. Vi har offentlig driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at pasienter betaler egenandel til spesialist i henhold til prisliste avtalt med Den norske legeforening (i år 386,-). Det tilkommer et pristillegg for engangsutsyr (211,-) og ved prøvetaking (61,-) og det kan være tillegg for medisiner og prosedyrer.

OBS: Klinikken (og telefonen) vil være stengt 17. og 20. Mai


VENTETIDER PER 15.04.24:

KOLOSKOPI ca 2-3 måneder. GASTROSKOPI ca 7 måneder.

Vi vil helst kontaktes per telefon: 21090280 i telefontiden, men kan også nås på følgende måte: 

Kontakt per epost: post@oslogastroklinikk.no  (NB: Ikke sensitive personopplysninger på epost)