Velkommen til Oslo Gastroklinikk

Vi er en spesialistklinikk innen fordøyelsessykdommer som utfører endoskopiske undersøkelser og behandlinger (gastroskopi, koloskopi og sigmoideoskopi).

For å få time må du ha henvisning fra lege. Vi har offentlig driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at pasienter betaler egenandel til spesialist i henhold til prisliste avtalt med Den norske legeforening. Det tilkommer et pristillegg utfra behovet for prøvetaking og engangsutstyr. Dette dekkes ikke av frikortordningen.

Klinikken er stengt 26. og 27. mai

 

Vi vil helst kontaktes per telefon: 21090280 i telefontiden, men kan også nås på følgende måte: 

Henvendelser utenfor telefontiden – vi vil svare deg så raskt vi kan. (KOSTER 6,-):

https://helserespons.no/internettbestilling/oslogastro/?other=true

Alternativt kan vi bli kontaktet per epost: post@oslogastroklinikk.no  (NB: Ikke sensitive personopplysninger på epost)